گوناگون

دانشجويان فرهنگ ايثار و شهادت را در دانشگاه بسط و توسعه دهند

دانشجويان فرهنگ ايثار و شهادت را در دانشگاه بسط و توسعه دهند

خبرگزاري آريا- عباسعلي رضايي گفت: مشاوره تحصيلي در راستاي هدايت، تقويت بنيه علمي و ارتقا رشد علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاهها همراه باشد.

1 10
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
مینی كولر رومیزی USB

مینی كولر رومیزی USB