گوناگون

درسی از بحبوحه جنگ جمل

درسی از بحبوحه جنگ جمل

فرض کنیم ماشین زمان یک ابزار خیالی نباشد و همین حالا ماشین زمان ما را به سال 36 هجری و بحبوحه جنگ جمل ببرد. در دوسوی میدان چه می بینیم؟

1 16
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
توستر وستل - Vestel V-Brunch Serie 2000 Toaster

توستر وستل - Vestel V-Brunch Serie 2000 Toaster