تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

گوناگون

تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

تفکر تحریم انتخابات، بازنده ترین تفکر است/ رای دادن، کم هزینه ترین راه ایجاد تغییر مطلوب برای مردم

در مجموع و به ویژه از سال 1388 به این طرف، شاهد این هستیم که رویکرد تجربه انتخابات سال های 1392 و اسفند 1394 توانست یک نوع تجربه اثربخشی بیشتر مشارکت را نشان بدهد و میزان اعتماد به صندوق رای را افزایش داد.

1 11
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال اخبار کانال اخبار
کفش مجلسی ITALY

کفش مجلسی ITALY