گوناگون

هيچ عقل سليمي موافق حذف شوراياري ها نيست/ شوراي پنجم قطعا از شوراياري ها حمايت خواهند کرد

هيچ عقل سليمي موافق حذف شوراياري ها نيست/ شوراي پنجم قطعا از شوراياري ها حمايت خواهند کرد

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان نکته که دو سال ديگر از عمر شوراياري هاي فعلي باقي مانده گفت: هيچ عقل سليمي قبول نمي کند که نهاد اجتماعي مانند شوراياري که منشا بسياري خدمات بوده حذف شود.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
ساعت دیواری چوبی طرح پره ای

ساعت دیواری چوبی طرح پره ای