این سامانه نمی گذارد کودکتان را در اتومبیل جا بگذارید!

گوناگون

این سامانه نمی گذارد کودکتان را در اتومبیل جا بگذارید!

این سامانه نمی گذارد کودکتان را در اتومبیل جا بگذارید!

ما همه داستانهای ترسناکی را در موردی افرادی که بچه ها یا حیوانات خانگیشان را در صندلی عقب یک ماشین داغ به حال خود رها کرده اند شنیده ایم.

2 25
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
شلوار اسلش مردانه طرح A-F

شلوار اسلش مردانه طرح A-F