گوناگون

خاطراتی از چند سرباز گمنام

خاطراتی از چند سرباز گمنام

9 ساله بودم، ‌هنوز معنی پدر را نفهمیده بودم، جایگاه پدر در زندگی دختر را نمی‌دانستم. فقط از بزرگترها می‌شنیدم که قدر پدر را باید دانست، اما این قدر و منزلت برای من مفهومی نداشت، مثل ماهی داخل آب بودم،‌ چه می‌دانستم خشکی چیست؟ تا سایه‌اش بر سرمان بود، نه از سرما چیزی فهمیدیم و نه از گرما،‌ به سختی برنمی‌خوردیم که بدانیم ناجی‌مان کیست.

1 7
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
هیتر برقی فن دار smile

هیتر برقی فن دار smile