گوناگون

آرزویی که در رودخانه های رشت خفه شد!

آرزویی که در رودخانه های رشت خفه شد!

دو هفته نامه خط آخر چاگ استان گیلان در شماره 269 مطلبی در قسمت سرمقاله با عنوان آرزویی که در رودخانه های رشت خفه شد! به قلم ایمان رنجکش در ارتباط با آلودگی های دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت و ضرورت اهتمام به احیاء آنها منتشر کرده است.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
یخچال و گرم كن فندكی ماشین

یخچال و گرم كن فندكی ماشین