گوناگون

ساماندهی واحدهای صنفی مجاور مدارس/مقابله با آلودگی بصری

ساماندهی واحدهای صنفی مجاور مدارس/مقابله با آلودگی بصری

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو از ساماندهی واحدهای صنفی مجاور مدارس ومراکز آموزشی در منطقه دو خبر داد.

1 9
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon اشتراک در Pinterest
کانال اخبار کانال اخبار
خرید قانونی و دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت 1080p

خرید قانونی و دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت 1080p