گوناگون

یک میلیارد پوند برای خرید سهام آرسنال

یک میلیارد پوند برای خرید سهام آرسنال

علی شیر عثمانوف برای خرید سهام کروئنکه تلاش می کند.

1 5
ارسال به: اشتراک در تلگرام اشتراک در Facebook اشتراک در Google اشتراک در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon
کانال ورزش کانال ورزش
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A