برای جستجوی عبارت اشتغال اینجا کلیک کنید.

۲۸۰۰ جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شد/اشتغال ۶۹ هزار و ۶۰۰ نفرمهر ، 2 ساعت پیشطی دو ماهه اول امسال ۲ هزار و ۸۶۱ جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور ۲ هزار و ۳۲۶ جواز در دو ماهه پارسال ۲۳ درصدی همراه بود.

افزایش ۲۳ درصدی تعداد و ۲۸ درصدی اشتغال جواز‌های تاسیس صادره در ۲ ماهه اول امسالمیزان ، 3 ساعت پیشدر ۲ ماهه اول امسال ۲ هزار و ۸۶۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه ۲۸۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۶۹ هزار و ۶۶۷ نفر صادر شد که مقایسه این ارقام با مدت مشابه پارسال نشانگر افزایش ۲۳ درصدی تعداد، ۲۸ درصدی اشتغال و ۴۵.۳ درصدی سرمایه گذاری است.

جرائم مالیاتی شامل تولید کنندگان نشودایرنا ، 3 ساعت پیششیراز- ایرنا- معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان لارستان گفت: جرائم مالیاتی باید شامل افرادی شود که از پرداخت مالیات فرار می کنند نه تولیدکنندگان و صنعتگران که به ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد یاری می رسانند.

راهکار نهاوندیان برای انقلاب در گردشگریاقتصاد نیوز ، 3 ساعت پیشمعاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: اگر نصف رقمی که گردشگران ایرانی در خارج از کشور هزینه می‌کنند در ایران هزینه شود، گردشگری ایران تکان می‌خورد و درآمد و اشتغال در بخش گردشگری افزایش می‌یابد.

افزایش 28 درصدی اشتغال با صدور جوازهای تاسیسباشگاه خبرنگاران ، 4 ساعت پیشوزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: 2 هزار و 861 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی اشتغال 69 هزار و 667 نفر در 2 ماه نخست امسال صادر شد که نسبت به پارسال رشد 28 درصدی اشتغال ثبت شد.

یک سوم اشتغال استان اردبیل مربوط به کشاورزی استایرنا ، 6 ساعت پیشاردبیل - ایرنا - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اردبیل قابلیت های زیادی در بخش کشاورزی دارد و یک سوم اشتغال جمعیت به این بخش مربوط می شود.

160 طرح اشتغال فراگیر به بانک های عامل شهرستان معرفی شدایرنا ، 6 ساعت پیشخرم آباد- ایرنا- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلسله گفت: 160 طرح در قالب طرح اشتغال فراگیر به بانک های عامل شهرستان معرفی شده است.

دستگاه های اجرایی سرانه اشتغال کرمان را افزایش دهندایرنا ، 8 ساعت پیشکرمان - ایرنا - سرپرست استانداری کرمان گفت: دستگاه های اجرایی این استان سرانه اشتغالزایی پایدار را از راه پرداخت تسهیلات بانکی و یا فعالیت های جدید عمرانی افزایش دهند.

نیشکر نباید در تقابل با کشت های دیگر مثل برنج قرار گیردایرنا ، 8 ساعت پیشاهواز - ایرنا - مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان با بیان اینکه نیشکر یک محصول ملی است و خسارت به آن ضربه به اقتصاد کشور و اشتغال است بیان کرد: کشت نیشکر نباید در تقابل با کشت های دیگری همچون برنج قرار گیرد.

ضرورت ایجاد زیرساخت اشتغال در روستاهاصدا و سیما ، 10 ساعت پیشپدر علم ترویج و توسعه روستایی گفت: در حال حاضر راهبرد اساسی یا سیاست های کلی کشور برای توسعه روستایی باید مبتنی بر تهیه و تدارک زیرساخت های لازم برای ایجاد اشتغال در روستاها باشد.

۲ محور تسهیلات دهی بانک ملی اعلام شدبنکر ، 11 ساعت پیشبانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت، حمایت ویژه از بخش های تولیدی و اشتغال کشور را محور تسهیلات دهی خود در سه ماه ابتدای سال جاری قرار داده است.

تولید و اشتغال؛ محور تسهیلات دهی بانک ملیانتخاب ، 12 ساعت پیش

اساتید دانشگاهی در عرصۀ تجاری‌سازی مشارکت کنندبنیاد ملی نخبگان ، 12 ساعت پیشعباسی با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌زایی، گفت: تأخیر در فرآیند تبدیل ایده به کالا و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی، چالش‌های زیادی ایجاد می‌کند.

تولید و اشتغال محور تسهیلات دهی بانک ملی ایرانعصر اعتبار ، 12 ساعت پیشعصر اعتبار- بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت، حمایت ویژه از بخش های تولیدی و اشتغال کشور را محور تسهیلات دهی خود در سه ماه ابتدای سال جاری قرار داده است.

880 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در استان مرکزی مصوب شدایرنا ، 13 ساعت پیشاراک - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت:880 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از مجموع یک هزار و 20 میلیارد ریال سهمیه استان در بانک های عامل استان مصوب شد.

تولید و اشتغال، محور تسهیلات‌دهی بانک ملی ایرانایسنا ، 13 ساعت پیشبانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت، حمایت ویژه از بخش‌های تولیدی و اشتغال کشور را محور تسهیلات‌دهی خود در سه ماه ابتدای سال جاری قرار داده است.

جزئیات تازه طرح‌ها و تسهیلات اشتغال روستاییمشرق نیوز ، 14 ساعت پیشبر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه کارا، تا دیروز۱۶ هزار و۳۷۲ طرح اشتغال‌زا برای دریافت ۳ هزار و ۲۶۳ میلیاردتومان وام روستایی، مصوب گردیده و منتج به امضای قرارداد با بانکها شده است.

943 طرح اشتغال روستایی کهگیلویه و بویراحمد به بانک معرفی شدایرنا ، 15 ساعت پیشیاسوج- ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 943 طرح اشتغال روستایی و عشایری با 292 میلیارد ریال اعتبار امسال در این استان برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند.

جزئیات تازه طرح‌ها و تسهیلات اشتغال روستایی/پرداخت۳۲۰۰میلیارد واممهر ، 15 ساعت پیشبر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه کارا، تا دیروز۱۶ هزار و۳۷۲ طرح اشتغال‌زا برای دریافت ۳ هزار و ۲۶۳ میلیاردتومان وام روستایی، مصوب گردیده و منتج به امضای قرارداد با بانکها شده است.

غول وثیقه تراژدی پُرتکرار پرونده های اشتغال/ روند کند جذب تسهیلاتمهر ، 15 ساعت پیشاراک- متقاضیان اشتغال روستایی درفرآیند کارآفرینی با دغدغه بزرگ تهیه وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی مواجهند و دراین شرایط روند کُند اعطای تسهیلات مزید برعلت شده تاوضعیت به طورمطلوب پیش نرود.