برای جستجوی عبارت اقلیم اینجا کلیک کنید.

معرفی ارقام جدید "طلای سفید"با توجه به شرایط اقلیمی کشور/کاهش آبیاری و سمپاشی مزارع پنبه پنبهاقتصاد نیوز ، 1 هفته پیشرییس مرکز تحقیقات پنبه با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی کشور از تولید ارقام مختلف پنبه خبر داد که سازگار با شوری خاک و آب است، ضمن آنکه کشت این ارقام موجب کاهش تعداد آبیاری‌ها و سمپاشی خواهد شد.

معرفی ارقام جدید "طلای سفید"با توجه به شرایط اقلیمی کشور/کاهش آبیاری و سمپاشی مزارع پنبهایسنا ، 1 هفته پیشرییس مرکز تحقیقات پنبه با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی کشور از تولید ارقام مختلف پنبه خبر داد که سازگار با شوری خاک و آب است، ضمن آنکه کشت این ارقام موجب کاهش تعداد آبیاری‌ها و سمپاشی خواهد شد.

زنجان، میزبان چهارمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمینایسنا ، 1 هفته پیشچهارمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار می‌شود.

پرورش شتر؛ تبدیل بیابان های خوزستان از تهدید به فرصتایرنا ، 1 هفته پیشاهواز_ ایرنا_ جمعیت جوان و جویای کارزیاد ،شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب استان و کم هزینه وپربازده بودن پرورش شتر در خوزستان ظرفیت خوبی برای توسعه پرورش این حیوان فراهم کرده است.

کشت محصولات غذایی متناسب با تغییرات اقلیمیایسنا ، 1 هفته پیشتحقیقات جدید مرکز "جان اینز" در بریتانیا نشان می‌دهد ممکن است بتوان گل‌کلم، کلم بروکلی، کلزا و دیگر محصولات کشاورزی را مهندسی کرد، تا برای کشت در جهانی که در حال تغییرات آب و هوایی است، مناسب باشد.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زراعت در موسسه تحقیقات بذراقتصاد نیوز ، 1 هفته پیشاز سوی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان هواشناسی:توسعه پایدار باید دقیق و با مطالعه خرده اقلیم ها صورت بگیردایرنا ، 1 هفته پیشتهران- ایرنا-رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اهمیت مطالعه خرده اقلیم ها پیش از توسعه مناطق مختلف گفت: توسعه پایدار باید مطالعه شده و دقیق باشد تا شاهد پدیده هایی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، کارون و زاینده رود نباشیم.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زراعت در موسسه تحقیقات بذرایسنا ، 1 هفته پیشاز سوی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار خواهد شد.

زاگرس خشک تر می شودایرنا ، 1 هفته پیشتهران-ایرنا-مدیرگروه پژوهشی تغییر اقلیم پژوهشکده اقلیم شناسی گفت:پیش بینی ها نشان می دهد زاگرس دردهه های آینده بیشترین افزایش دما وبیشترین کاهش بارندگی را تجربه خواهد کرد که این امر به تدریج صورت خواهد گرفت.

فناوری‌های نو، نوشداروی تشنگی ایرانایسنا ، 1 هفته پیشدر تاریخ سرزمین ایران، آب همواره مقوله‌ای استراتژیک بوده و در شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی ایفای نقش کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران، اقلیم عمدتاً گرم و خشک آن و نیز سهم ناچیز از منابع آب شیرین جهان، همه و همه سبب شده که در دهه‌های اخیر بحران کم‌آبی به دغدغه‌ای ملی مبدل شود.

معماران در حوزه فرهنگ و معماری رفوگر سنت هستندصدا و سیما ، 1 هفته پیشمعماری تاریخی و متسلسل ما اگرچه در زمان های مختلف، اشکال متفاوت به خود گرفته است اما کلیات آن حول یک محور کلی و استوار پایدار بوده و متعلق به مردم این مرز و بوم و بر طبق اقلیم و باورهای آنان است.

وارونگی دما موجب تشدید آلودگی هوا می‌شودمیزان ، 1 هفته پیشعضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست گفت: متاسفانه موضوع تغییر اقلیم در برنامه پنجم و ششم توسعه‌ی کشور مورد توجه واقع نشده است، در حالی که دستگاه‌های اجرایی نیز در این حوزه مطالعات بسیار اندکی را انجام داده اند.

سازمان هواشناسی زنگ خطر را در مورد تغییر اقلیم به صدا درآوردساعت24 ، 1 هفته پیشساعت 24-رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ارائه گزارش تغییر اقلیم به مقام معظم رهبری، سران سه قوه، وزیران و ... اظهار کرد: در این گزارش زنگ خطر را درباره افزایش دمای کشور و آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم به صدا درآورده‌ایم.

زنگ خطر تاثیرات منفی تغییر اقلیم درایرانفرارو ، 1 هفته پیشرئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ارائه گزارش تغییر اقلیم به مقام معظم رهبری، سران سه قوه، وزیران و ... اظهار کرد: در این گزارش زنگ خطر را درباره افزایش دمای کشور و آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم به صدا درآورده‌ایم.

وارونگی دما موجب تشدید آلودگی هوا می شودصدا و سیما ، 1 هفته پیشعضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست گفت : متاسفانه موضوع تغییر اقلیم در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور مورد توجه واقع نشد در حالی که دستگاه های اجرایی نیز در این حوزه مطالعات بسیار اندکی را انجام داده اند.

کارگاه نوشتن رمان فانتزی برگزار می شودمهر ، 1 هفته پیشکارگاه آموزشی نوشتن رمان فانتزی به زودی در موسسه فرهنگی هفت اقلیم برگزار می شود.

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی توسط پژوهشکده-اکولوژی-خلیج-فارس-و-دریای-عمان در شهر بندرعباس برگزار می شود.

فائو برای مبارزه با گرسنگی در جهان 1.06 میلیارد دلار نیاز داردایرنا ، 1 هفته پیشتهران- ایرنا- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از کشورهای جهان خواست با توجه به تشدید ناامنی غذایی در مناطق متاثر از جنگ و تغییر اقلیمی، یک میلیارد و 60 میلیون دلار اعتبار را در قالب کمک مالی تامین کنند.

گرمایش جهانی، جنسیت لاک‌پشت‌های دریایی را تغییر می‌دهدایسنا ، 2 هفته پیشکارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر تاثیر منفی گرمایش جهانی روی حیات و بقای گونه‌های گیاهی و جانوری اظهار کرد: متاسفانه هنوز تاثیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم روی گونه‌های گیاهی و جانوری در کشور ما مورد مطالعه و تحقیقات جدی قرار نگرفته، اما در سایر کشورها در این زمینه مجموعه‌ای از مطالعات روی گونه‌های مختلف از جمله خزندگان و به ویژه لاک‌پشت‌ها آغاز شده است.

تجربه گردشگران خارجی از اسکی در ایرانکجارو ، 2 هفته پیشایران اقلیمی کوهستانی دارد و به همین دلیل هم پیست‌های اسکی متعددی را در خود جای داده است؛ پیست‌هایی که تنها میزبان ورزشکاران ایرانی نیست؛ در ادامه ببینید چرا این پیست‌ها محبوب شده‌اند.