برای جستجوی عبارت ضدتروریستی اینجا کلیک کنید.

روسیه: تروریست ها به اقدامات انفرادی روی آورده انداقتصاد نیوز ، 2 ماه پیشرئیس کمیته ضدتروریستی و رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه گفت: تروریست ها در عرصه بین المللی به تاکتیک انفرادی و به اصطلاح «جهاد مستقل» روی آورده اند.

توافق ایران، روسیه و ترکیه برای تداوم همکاری‌های ضدتروریستی در سوریهاعتدال ، 3 ماه پیشروسای‌جمهوری ایران، روسیه و ترکیه با انتشار بیانیه‌ای بر عزم خود برای ادامه همکاری فعالانه در راستای برقراری صلح و ثبات در سوریه تأکید کردند.