برای جستجوی عبارت پتروپارس اینجا کلیک کنید.

خروج توتال در قرارداد فاز 11 پیش بینی شده بود/پروژه متوقف نشدهتسنیم ، 3 هفته پیشمعاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در قرارداد پیش بینی شده بود که در صورت مشارکت نکردن توتال، شرکت CNPC چین، رهبر کنسرسیوم خواهد شد؛ حتی در صورت تمایل نداشتن شرکت چینی برای همکاری، پتروپارس جایگزین آن خواهد شد.