برای جستجوی عبارت پتروپارس اینجا کلیک کنید.

توتال در توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی چقدر جدی است؟اقتصاد آنلاین ، 3 روز پیشحدود هفت ماه از امضای قرارداد بزرگ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیوم متشکل از توتال، CNPCI و شرکت پتروپارس گذشته است؛ قراردادی که نحوه اجرای آن با تغییر سیاست آمریکا با شک و شبهه‌هایی مواجه شده و گاهی زمزمه های خروج توتال از این قرارداد به گوش ‌می‌رسد، هرچند طرف ایرانی این زمزمه‌ها را جدی نمی پندارد و بر این باور است که توتال در مذاکرات جدی است.

توتال در مذاکرات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چقدر جدی است؟ایسنا ، 3 روز پیشحدود هفت ماه از امضای قرارداد بزرگ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیوم متشکل از توتال، CNPCI و شرکت پتروپارس گذشته است؛ قراردادی که نحوه اجرای آن با تغییر سیاست آمریکا با شک و شبهه‌هایی مواجه شده و گاهی زمزمه های خروج توتال از این قرارداد به گوش ‌می‌رسد، هرچند طرف ایرانی این زمزمه‌ها را جدی نمی پندارد و بر این باور است که توتال در مذاکرات جدی است.

توتال از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی خارج شود اتفاقی نمی‌افتدتسنیم ، 2 ماه پیشمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در قرارداد پیش‌بینی های لازم صورت گرفته و چنانچه توتال از قرارداد خارج شود اتفاقی نمی‌افتد؛ اگر توتال ادامه ندهد شرکت CNPC چین کار را دنبال می‌کند و چنانچه این شرکت چینی هم نتوانست پروژه توسط پتروپارس دنبال خواهد شد.

توسعه فاز11 پارس جنوبی براساس زمانبندیصدا و سیما ، 2 ماه پیشوزیر نفت: ­کارهای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که به کنسرسیومی متشکل از توتال، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس سپرده شد، بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.

توتال در شرایط عادی نمی تواند از فاز 11 کنار برودتسنیم ، 3 ماه پیشوزیر نفت گفت: ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود.