برای جستجوی عبارت کدکنی اینجا کلیک کنید.

شفیعی کدکنی سد شعر کلاسیک دربرابر شعر نیمایی را شکستمهر ، 1 ماه پیشمحمد تمدن گفت: شفیعی کدکنی سدی که اساتید کلاسیک مقابل شعر نیمایی گذاشته بودند، برداشت و دانشجویان ادبیات با حضور وی متوجه شدند که یک استاد می تواند شعر نیمایی بسراید.

«جز من» اولین اثر گروه «گام» با شعری از شفیعی کدکنی منتشر شد + صوتتسنیم ، 1 ماه پیشقطعه موسیقی «جز من»، کاری از گروه «گام» به سرپرستی و آهنگسازی «هادی رحمانی» و آواز «پویان راد»، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«جز من» با شعر شفیعی کدکنی منتشر شد+صوتایلنا ، 1 ماه پیشقطعه موسیقی «جز من»، کاری از گروه «گام» به سرپرستی و آهنگسازی «هادی رحمانی» و آواز «پویان راد» منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی استاد ممتاز دانشگاه تهران شدایسنا ، 2 ماه پیشدکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران انتخاب شد.

دوبار برای همیشهآی اسپورت ، 2 ماه پیش ۱-هر چیزی وقتی به اوج کمال خودش می رسد از دسترس تعریف دور می ماند. آن وقت است که یا باید به دامن شعر متوسل شد و با توصیفات شاعرانه به انشانویسی رو آورد و یا صریح و آشکار گفت: نمی دانم چه باید گفت. استاد شفیعی کدکنی در کتاب خواندنی در احوالات و مقامات م امید می گوید: «شبی از اخوان پرسیدم تو یک دوره درخشان ده ساله در کارنامه شعری ات داشتی. در آن ده سال چه اتفاقی افتاد که آن همه آثار درخشان به ادبیات فارسی اضافه شد؟ا» خوان تا صبح کلی دلیل منطقی آورد تا به من اثبات کند که آن ده سال خیلی