آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 1 ساعت پیشنیازمندی های استان زنجان - 28 تیر ماه 97

استخدام پلیس فتا استان اصفهاناستخدامی ، 1 ساعت پیشسید مصطفی مرتضوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: مجموعه پلیس فتای اصفهان از طریق برگزاری آزمون ورودی اولیه و دیگر مراحل استخدام و با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی در مقطع افسری استخدام می‌کند.

استخدام شهرداری جماستخدامی ، 1 ساعت پیششهرداری جم در نظر دارد به منظور تکمیل کادر عملیاتی آتش نشانی از طریق برگزاری آزمون های عملی، ورزشی و معاینات جسمانی طی مراحل گزینش بر اساس شرایط ذیل استخدام نماید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفتاستخدامی ، 1 ساعت پیششرکت های غیر دولتی طرف قرارداد های تابعه دانشگاه در رشته های ذیل  نیروی مورد نیاز خود را بصورت شرکتی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به شرح ذیل جذب می  نماید.

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال ۱۳۹۶استخدامی ، 2 ساعت پیش اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال 1396

اعلام نتایج فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۹۷استخدامی ، 2 ساعت پیشبا توجه به اعلام نتایج ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کلیه حوزه ها متقاضیان می توانند از قسمت “پیگیری” با استفاده از شماره ملی و رمز عبور اقدام نمایید.

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۸ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 2 ساعت پیشنیازمندی های استان کرمانشاه - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۲۸ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 2 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 3 ساعت پیشنیازمندی های استان قم - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 3 ساعت پیشنیازمندی های استان البرز - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 11 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 11 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۸ تیرماه ۹۷استخدامی ، 11 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 28 تیر ماه 97

اخذ مجوز استخدام ۶۸ نفر در دیوان عدالت اداریاستخدامی ، 16 ساعت پیش معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری گفت:‌برای سال جاری مجوز استخدام ۶۸ نفر از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده و امیدواریم بتوانیم در اولین فرصت آزمون جذب این افراد را برگزار کنیم.

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۷ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی استان خوزستان - 27 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۲۸ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 18 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 28 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۷ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 23 ساعت پیشنیازمندی استان فارس - 27 تیر ماه 97

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۷ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی استان زنجان - 27 تیر ماه 97

استخدام شرکت پخش مواد غذایی یک و یک در هرمزگاناستخدامی ، 1 روز پیششرکت پخش مواد غذایی یک و یک در هرمزگان جهت تکمیل کادر خود به رده های شغلی با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید.

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۷ تیر ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی استان قم - 27 تیر ماه 97