آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۳ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 2 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 3 خرداد ماه 97

اعلام نتایج آزمون شرکت آلومینای ایراناستخدامی ، 3 ساعت پیشنتایج آزمون شرکت آلومینای ایران اعلام شد.

پذیرش نمایندگی پخش در شرکت مشعل افرا آبنوساستخدامی ، 5 ساعت پیششرکت مشعل افرا آبنوس ،،،برند افرا جهت پخش و فروش محصولات خود اعم از،،زغال کبابی خودسوز…زغال کبابی نیمه سوز،،،،زغال لیمو .قلیانی،زغال صنعتی نمایندگی فعال میپذیرد…

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۳ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 6 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 3 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 11 ساعت پیشنیازمندی های استان فارس - 2 خرداد ماه 97

اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران(رشته شغل پرستار)استخدامی ، 11 ساعت پیشاعلام زمان تحویل مدارک آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاریاستخدامی ، 11 ساعت پیشیک شرکت معتبر پیمانکاری استخدام می نماید.

استخدام شرکت هلیکوپتری آوا سلامتاستخدامی ، 14 ساعت پیش شرکت هلیکوپتری آوا سلامت جهت تکمیل کادر فنی و تعمیراتی خود (B1 , B2) از میان متقاضیان واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه اصفهاناستخدامی ، 14 ساعت پیشاطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه اصفهان

 اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه چهارمحال بختیاریاستخدامی ، 14 ساعت پیش اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه چهارمحال بختیاری

اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه خراسان جنوبیاستخدامی ، 14 ساعت پیش اطلاعیه تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه خراسان جنوبی

اعلام زمان مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزداستخدامی ، 14 ساعت پیشاعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 14 ساعت پیشنیازمندی های استان زنجان - 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان  البرز - 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان قم – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان قم - 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی- 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان همدان – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان  همدان - 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 2 خرداد ماه 97

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲ خرداد ماه ۹۷استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 2 خرداد ماه 97

استخدام شرکت مهندسی فعال در زمینه بازرسیاستخدامی ، 1 روز پیششرکت مهندسی فعال در زمینه بازرسی قطعات خودرو از مهندسین مکانیک یا متالوژی با سابقه بازرسی فنی در صنعت خودرو جهت کار در شهر کرج دعوت به همکاری می نماید.