آخرین خبرهای «ای استخدام»

استخدام مشاور املاک در مشاورین املاک پم در تهرانای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام مشاورین املاک پم مشاورین املاک پم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت ... .

استخدام کارشناس نظرسنجی در یک شرکت معتبر در بهشهرای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران،ساری(بهشهر) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... .

استخدام مربی و تسهیلگر کارگاه های آموزشی در استان کرمانای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... .

استخدام مربی و تسهیلگر کارگاههای آموزشی در بهشهرای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران،ساری(بهشهر) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... .

استخدام کارشناس برندینگ ،کارشناس روابط عمومی در تهرانای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار جهت تکمیل کادر دفتر ستادی خود در ... .

استخدام نظافت چی در شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولارای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار جهت تکمیل کادر دفتر ستادی خود در ... .

استخدام نظافت چی،کارشناس برندینگ،کارشناس روابط عمومیای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار جهت تکمیل کادر دفتر ستادی خود در ... .

استخدام help desk در خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک در تهرانای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک خدمات مسافرتی هوایی ستاره ونک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد ... .

استخدام حسابدار خانم در شرکت معتبر محدوده خیابان مطهری مفتحای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر در زمینه تامین نیروی انسانی شرکت های بزرگ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،در محدوده خیابان ... .

استخدام متخصص سئو (به صورت حضوری) در یک شرکت معتبر در تهرانای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... .

استخدام مترجم زبان ایتالیایی خانم در یک شرکت تولیدی بازرگانیای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت تولیدی-بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ... .

استخدام مدیر تولید محتوا در شرکت تیکا در تهرانای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام تیکا شرکت تیکا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ... .

استخدام بازاریاب در استان های آذربایجان شرقی و غربیای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام شرکت نگارستان زیبائی شرکت نگارستان زیبائی در زمینه آرایشی و بهداشتی جهت تکمیل کادر فروش خود در استان آذربایجان ... .

استخدام کال سنتر فنی آقا در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطاتای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات از معتبرترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تامین ... .

استخدام منشی دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر محدوده شهرک غربای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تجهیزات نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد ... .

استخدام کارمند فروش خانم در یک شرکت بازرگانی در آذربایجان شرقیای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری ... .

استخدام کارشناس فروش در هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیان در رشتای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام کسب و کار نوین ایرانیان (نت برگ) هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیان (netbarg.com, tik۸.com, chilivery.com) برای تیم چیلیوری ... .

استخدام کارشناس فروش در هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیانای استخدام ، 1 روز پیشاستخدام هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیان هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیان(netbarg.com, tik۸.com, chilivery.com) جهت تکمیل تیم چیلیوری خود ... .

استخدام کارمند اداری در موسسه شیوه نوین محدوده جردنای استخدام ، 1 روز پیشموسسه شیوه نوین فعال در زمینه مشاوره تحصیلی جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران،محدوده جردن از افراد واجد ... .

استخدام مصاحبه گر در یک شرکت معتبر در یزدای استخدام ، 1 روز پیشیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... .