آخرین خبرهای «سامانه کاريابي ايران»

استخدام مهندسی صدر علم و فنسامانه کاريابي ايران ، 2 ساعت پیشمهندسی صدر علم و فن جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام موسسه زبان اسپانیایی البرزسامانه کاريابي ايران ، 2 ساعت پیشموسسه زبان اسپانیایی البرز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، محدوده سعادت آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در آموزشگاه مکانیک پیرنیا سامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیشآموزشگاه مکانیک پیرنیا جهت تکمیل کادر پرسنل خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری در شرکت فرانتسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیششرکت فرانت جهت تکمیل کادر فنی خود در استان خراسان رضوی،دفتر مشهد از افراد واجد شرایط متخصص با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری هلدینگ ملاصدراسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیشهلدینگ ملاصدرا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوا

استخدام شرکت فناوران پرتو لیزر سهند سامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیششرکت فناوران پرتو لیزر سهند (یک شرکت معتبر در زمینه تولید و فروش ماشین آلات صنعتی) در اصفهان استخدام می نماید.1- مهندس الکترونیک: آقا- با سابقه کار طراحی PLC و تا

استخدام مجتمع کشت و صنعت کوهسار سمنان سامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیشمجتمع کشت و صنعت کوهسار سمنان از افراد با سابقه کار در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینماید:ردیف

دعوت به همکاری در صنایع غذایی چینودسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیشصنایع غذایی چینود در اصفهان به حسابدار فروش و بازاریاب مویرگی نیازمند است.نمایش اطلاعات تماسشماره تلفن مورد نظر:تلفن : 32335950

دعوت به همکاری شرکت مرکیدسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیششرکت مرکید واقع در ساوجبلاغ البرز جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارگر ساده آقا ترجیحا ساکن کرج و حومه نیازمند است.نمایش اطلاعات تماستلفن : 02644386018

استخدام در شهربازی ستاره درخشانسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیششهربازی ستاره درخشان واقع در البرز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به اپراتور خانم و آقا (ترجیحا 18 الی 25 سال) نیازمند است.نمایش اطلاعات تماسشماره تلفن مورد نظ

استخدام شرکت داده ورزان نسل فرتاکسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیششرکت داده ورزان نسل فرتاک (فراویزیت)جهت تکمیل کادر فروش و بازاریابی خود در استان آذربایجان شرقی،تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری شرکت فار آبسامانه کاريابي ايران ، 5 ساعت پیش شرکت فار آب پیشرو در تولید شیرآالات صنعتی جهت تکمیل واحد IT خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام شركت آرامش سازان امین (مصاحبه)سامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشداوطلبان محترم آزمون استخدامی شرکت آرامش سازان امین (رشته شغلی نگهبانی) که حد نصاب لازم آزمون کتبی را کسب نموده و مدارک مربوطه تائید گردیده جهت انجام مصاحب

استخدام شركت مهندسی مهساب آرتا نیرو (مصاحبه)سامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشداوطلبان محترم آزمون استخدامی شرکت مهساب آرتا نیرو ( رشته شغلی اپراتور) که حد نصاب لازم آزمون کتبی را کسب نموده و مدارک مربوطه تائید گردیده جهت انجام مصاحب

دعوت به همکاری آشپزخانه دوپِلسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشآشپزخانه دوپِل واقع در اهواز استخدام مینماید:ردیف عنوان شغلی 1 منشی خانم

دعوت به همکاری رستوران مادر جونسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشرستوران مادر جون در خراسان رضوی به نیروهای ذیل نیازمند است:ردیف عنوان شغلی

استخدام شرکت گرافیک دیزاینسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیششرکت گرافیک دیزاین واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارمند دفتری (خانم) نیازمند است.نمایش اطلاعات تماسشماره تلفن مورد نظر:تلفن : 22683

دعوت به همکاری در آموزشگاه سیتاکسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشآموزشگاه سیتاک واقع در تهران جهت تکمیل جهت تکمیل کادر خود به یکنفر مدرس با تجربه IELTS با تجربه نیازمند است.مزایا: با حقوق مکفینمایش اطلاعات تماسش

استخدام کانون زبان بیان برترسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیشکانون زبان بیان برتر جهت تکمیل کادر آموزشی خود واقع در زنجان از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلی

استخدام شرکت زرپخش کرمانشاهانسامانه کاريابي ايران ، 8 ساعت پیششرکت زرپخش کرمانشاهان (عضو هلدینگ زرماکارون) در کرمانشاه استخدام مینماید:عنوان شغلی شرایط مزایا