آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکیسیمپوزیا ، 21 ساعت پیشدومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ایلخچی در شهر ایلخچی دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ایلخچی برگزار می شود.

اولین همایش ملی سیستم های ترمزسیمپوزیا ، 21 ساعت پیشاولین همایش ملی سیستم های ترمز توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ایلخچی در شهر ایلخچی دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ایلخچی برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهریسیمپوزیا ، 21 ساعت پیشاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری توسط سازمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-شهرداری-تهران دانشگاه-صنعتی-شریف در شهر تهران -سالن-همایش-های-بین-المللی-هتل-المپیک-تهران برگزار می شود.

ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران توسط موسسه-پژوهشی-مدیریت-مدبر در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانیسیمپوزیا ، 1 روز پیشچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی توسط موسسه-پژوهشی-مدیریت-مدبر در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشچهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران توسط موسسه-علمی-آموزشی-و-پژوهشی-أرگ در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسیسیمپوزیا ، 5 روز پیشدومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی توسط دبیرخانه-کنفرانس-(سازمان-بسیج-مهندسی-صنعتی-استان-گیلان-) در شهر رشت برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدیدسیمپوزیا ، 5 روز پیشچهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید توسط سازمان-بسیج-مهندسی-صنعتی-استان-گیلان در شهر رشت برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 5 روز پیشچهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط موسسه-علمی-آموزشی-و-پژوهشی-أرگ در شهر مشهد برگزار می شود.

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایرانسیمپوزیا ، 5 روز پیشکنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران توسط در شهر اصفهان برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسیسیمپوزیا ، 5 روز پیشسومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی توسط در شهر اصفهان برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوترسیمپوزیا ، 6 روز پیشچهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمینسیمپوزیا ، 6 روز پیشکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین توسط دانشگاه-شهید-چمران-اهواز سازمان-صنعت،-معدن-و-تجارت-خوزستان در شهر اهواز--سازمان-صنعت،-معدن-و-تجارت-خوزستان برگزار می شود.

دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیلسیمپوزیا ، 6 روز پیشدومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل توسط هئیت-ورزش-های-همگانی-استان-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشسومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران توسط موسسه-برگزار-کننده-همایش-های-توسعه-محور-دانش-و-فناوری-سام-ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران توسط موسسه-برگزار-کننده-همایش-های-توسعه-محور-دانش-و-فناوری-سام-ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهسیمپوزیا ، 6 روز پیشهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه توسط انجمن-آسیب-شناسی-ایران در شهر تهران برگزار گردید.

پنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی، راینولوژی و آندوسکوپی سینوس و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانهسیمپوزیا ، 6 روز پیشپنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی، راینولوژی و آندوسکوپی سینوس و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه توسط آکادمی-جراحی-پلاستیک-صورت-در-اروپا-(EAFPS)، در شهر شیراز برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشپنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران توسط موسسه-علمی-آموزشی-و-پژوهشی-أرگ در شهر مشهد برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردهاسیمپوزیا ، 6 روز پیشدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها توسط بنیاد-ملی-بازی‌های-رایانه‌ای-با-همکاری-دانشگاه-صدا-و-سیمای-جمهوری-اسلامی-ایران در شهر تهران برگزار می شود.