آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برقسیمپوزیا ، 9 ساعت پیشسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق توسط در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافتسیمپوزیا ، 10 ساعت پیشسومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت توسط پژوهشکدۀ-فنآوری­های-زخم-و-ترمیم-بافت-یارا در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمرانسیمپوزیا ، 10 ساعت پیشششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارشسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش توسط مرکز-تحقیقات-سرطان-بیمارستان-شهدای-تجریش در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفتسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایعسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعیسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضاسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشچهارمین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا توسط پردیس-بین-الملل-توسعه-ایده-هزاره در شهر تهران برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابیسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشدومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسیسیمپوزیا ، 13 ساعت پیشاولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی توسط دانشگاه-امیرالمومنین(ع) در شهر اهواز برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعیسیمپوزیا ، 13 ساعت پیشاولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی توسط انجمن-علمی-قرآن-و-تحول-علوم-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت هاسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها توسط دانشگاه-ارومیه در شهر ارومیه برگزار می شود.

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطیسیمپوزیا ، 2 روز پیشاولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی توسط دانشگاه-بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.

کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلامسیمپوزیا ، 2 روز پیشکنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام توسط دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-سازمان-همیاری-شهرداری-ها--موسسه-آموزش-عالی-شهریار در شهر کرج برگزار می شود.

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارهاسیمپوزیا ، 2 روز پیشاولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دامغان در شهر دامغان برگزار می شود.

بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایرانسیمپوزیا ، 2 روز پیشبیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران توسط دانشگاه-شهاب-دانش در شهر قم برگزار می شود.

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریتسیمپوزیا ، 5 روز پیشسومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار گردید.

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستسیمپوزیا ، 5 روز پیشسومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط انجمن-افق-نوین-علم-و-فناوری در شهر تهران برگزار گردید.

کنگره ملی همیار مشاورسیمپوزیا ، 6 روز پیشکنگره ملی همیار مشاور توسط اداره-کل-آموزش-و-پرورش-استان-مازندران در شهر ساری برگزار می شود.

همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانیسیمپوزیا ، 6 روز پیشهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی توسط سازمان-مدیریت-صنعتی-نمایندگی-سیستان-و-بلوچستان در شهر زاهدان برگزار می شود.