برای جستجوی عبارت اینترنت نامحدود اینجا کلیک کنید.

اپراتورها توانایی ارائه بسته‌های اینترنت نامحدود را ندارند؛ بسته‌های ترکیبی شبانه و روزانه غیر قانونی هستندشهر سخت افزار ، 1 ماه پیشمحسنی اعلام کرد بسته‌های اینترنت ترکیبی شبانه و روزانه با تعرفه متغیر غیرقانونی است و تعرفه اعلام شده برای همه‌ی ساعات شبانه‌روز یکسان است.

قیمت اینترنت موبایل باید افزایش پیدا کندسخت افزار ، 1 ماه پیشبا وجود اقدامات و گام های مثبتی که در سال های اخیر در راستای منطقی تر کردن تعرفه های اینترنت در کشور برداشته شده، هنوز شرایط موجود با وضعیت ایده آل کاربران فاصله قابل ملاحظه ای دارد. این نکته به خصوص درباره اینترنت موبایل نمود بیشتری پیدا می کند. سال گذشته حذف سرویس های حجمی از اینترنت ثابت و تبدیل همه آنها به اینترنت نامحدود (و البته منصفانه) گامی مثبت به حساب می آمد که انتظار می رود با تصمیم گیری های تکمیلی در آینده نزدیک شرایط بهتری نیز پیدا کند. اما در شرایطی که وزارت ارتباطات از برنامه های

ادامه‌ بلاتکلیفی کاربران کم‌مصرف اینترنتفرارو ، 2 ماه پیشدر حالی که جایگزینی اینترنت نامحدود یا غیرحجمی و ارایه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، در آخرین روزهای دولت یازدهم مطرح و به دلیل انتقادات، تکمیل طرح مذکور برعهده وزیر ارتباطات نهاده شد، مساله‌ مشترکانی که خواستار سرعت بالا و حجم پایین‌تر بودند نیز عنوان شد.