برای جستجوی عبارت اینترنت نامحدود اینجا کلیک کنید.

ادامه‌ بلاتکلیفی کاربران کم‌مصرف اینترنتفرارو ، 6 روز پیشدر حالی که جایگزینی اینترنت نامحدود یا غیرحجمی و ارایه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، در آخرین روزهای دولت یازدهم مطرح و به دلیل انتقادات، تکمیل طرح مذکور برعهده وزیر ارتباطات نهاده شد، مساله‌ مشترکانی که خواستار سرعت بالا و حجم پایین‌تر بودند نیز عنوان شد.