درحال بارگذاری...

مطالبی با برچسب «دمای صفر مطلق»

دمای صفر مطلق چیست؟

دمای صفر مطلق چیست؟

در زمینه تحقیقات فوق سرد نیز یک حد پایین وجود دارد.

2336