درحال بارگذاری...

مطالبی با برچسب «ماه مصنوعی»

چین ماه مصنوعی می سازد

چین ماه مصنوعی می سازد

چین قصد دارد یک ماه مصنوعی به فضا پرتاب کند و با آن آسمان شب را روشن کند.

1494